Reklama
 
Blog | Robert Poch

Pravicová politika – nic než svatouškovské podvody!

 

Pravicoví politici a organizace na nízkopříjmových skupinách občanů nemravně vydělávají milióny. Co by si bez "bezejmenných chudých" [vaniores] počali? Bez pracující chudých by neměli, pravicoví politici se na koho vztekat a zároveň svalovat vinu za všechnu zkaženost a průšvihy, které se mezi lidmi dějí.

 

Současná politická elita v České republice si skutečně myslí, že za všechny dluhy ve veřejných financích mohou investice do sociálních systémů, protože tím se projídá budoucnost. Že zadlužování do budoucnosti má na vině vyplácení penzí! Že podpora školství, kultury, zdravotnictví a vědy je nesmysl, který zbytečně zatěžuje státní rozpočet a zadlužuje na generace dopředu!

Ale taková tvrzení jsou pravicové lži. Kdyby měli pravdu, celou záležitost ohledně investic do sociálních systémů v souvislosti tzv. projídání budoucnosti a zadlužování budoucích generací by tak nenafukovali.

Měli byste spíše uvěřit, že právě pravicoví politici typu Klause, Nečase a dalších jsou politickými šarlatány a že je moc těší, když chudé mají, aby z nich mohli těžit. Nakonec středně a nízkopříjmové skupiny občanů jsou pro pravicové strany mimořádně cenným zbožím. Díky nim si mohou nalévat tučnějící konta v daňových rájích a pozvedat na úkor chudých svou byzantskou životní úroveň.

Reklama

Každé procento z miliónů, které vytváří pracující chudí, je korupcí rozkradeno. Sociologové již mnohokrát prokázali správnost tvrzení, že milióny chudých a bezejmenných tvrdě pracujících jedinců za nízkou mzdu či nevysoký plat – financují prostopášný a nemravný život pravicových politiků.

Sociologové již vědí, že pravicový konzervatismus je nepokrytě egocentrický. Je založen na přesvědčení, že lidské bytosti jsou v podstatě sobecké a násilnické, že život je přirozená selekce a že přežijí pouze nejsilnější a vládnout mohou pouze ti, kteří nekompromisně a bezcitně bojují, aby „zvítězili v nekonečné soutěži, jaká existuje v každé džungli – včetně urbanizované společnosti.“ Jestli chcete, můžete s tímto brutálním životním názorem souhlasit; přesto že se nezakládá na reálných podmínkách existujících již po staletí ve světě, který obýváme. Nežijeme přece v bezcitném, sobeckém světě, kde se lidé navzájem pro šalebnou vizi iluzorního a krátkodobého vítězství vraždí, jak popisuje konzervativní pravice. Být pravicovým znamená brutální nezodpovědnost vůči středně a nízkopříjmovým občanům.

Lidé ale nakonec poznávají, že pravicová politika není ničím jiným než svatouškovskými podvody. A to je dobře.